Skader på facaden

Facaden på et hus bliver udsat for rigtigt meget. Dag ud og dag ind skal facaden modstå sol, regn, frost og vind. Dette betyder også, at huset oplever store temperatursvingninger, så lige meget om huset er bygget af mursten, gasbeton eller træ, så er det ikke svært at forstå, hvorfor der til tider kan opstå skader på husets facade.

Mursten

Har man et hus, der er bygget af mursten så er der både fare for frostskader og sætningsskader på facaden af huset. Disse skader kan dog udbedres, når de bliver fundet. Som med så mange andre skader, så er det nemmere jo tidligere skaderne opstår.

Generelt er mursten dog en type af facade, hvor der sjældent opstår skader, og når det sker, så er det oftest i gamle huse medmindre der er tale om byggesjusk.

Gasbeton

Mange kender også gasbeton under navnet porebeton. For 40-50 år siden var gasbeton et meget populært byggemateriale til husbyggerier. Facader af gasbeton er typisk malede og dette kan skabe problemer. Malingen er oftest ikke åndbar, hvilket vil sige at eventuel fugte ikke kan fordampe. Dette får malingen på husfacaden til at skalle af. Hvis denne type af skade opstår på facaden, så er det eneste du kan gøre, at rense alt maling væk og male gasbetonen igen.

Ligesom med mursten kan der også opstå revner på facader af gasbeton. Disse revner er dog oftest tydeligere på grund af malingen. De er dog også mulige at udbedre ligesom med mursten.

Træ

Hvis man har en facade af træ, så er det vigtigt at gennemgå den for skader hvert år. Logisk nok er en af de mest normale skader på facaden, at træet rådner. I nogen tilfælde er der tale om et enkelt bræt, der er begyndt at rådne. Her er det forholdsvis nemt at udskifte det rådne stykke træ med et nyt.

Lidt værre ser det dog ud, hvis der er tale om en beklædning af lodrette brædder. Her kan den nederste del af brædderne nemlig rådne, hvilket er en noget mere omkostningsfuld reparation, da det ikke er muligt at udskifte det nederste stykke af brædderne, når der er tale om lodret beklædning.

Endeligt så kan malingen på træet også skalle af, hvilket ikke alene ser grimt ud, men også gør træet mere modtageligt overfor fugtskader, der i de værste tilfælde kan lede til for eksempel skimmelsvamp. Heldigvis er denne type af skade nem at opdage og forholdsvis nem at udbedre.

På trods af, at træ måske er mest modtageligt overfor skader, så er der dog den fordel ved facader af træ, at skader er nemmere at udbedre. I rigtigt mange tilfælde er det faktisk noget, som man kan gøre selv, hvis man har hænderne skruet rigtigt på. Dette er ikke i samme grad muligt med mursten og beton.

For alle typer af facader gælder der dog én ting – jo hurtigere skader på facaden opdages, des billigere bliver det at ordne den.