Hulmursisolering

Hvis du bor i et gammelt hus fra omkring 1900, så er der stor sandsynlighed for, at du ofte føler, at varmeregningen mange måneder er alt for stor. Rigtig mange huse fra denne periode er bygget med hule mure og uden isolering, hvilket naturligvis betyder, at husets evne til at holde på varmen mildest talt er ringe. Naturligvis er mange af disse huse blevet efterisolering, men i mange tilfælde kan denne isolering være mangelfuld eller simpelthen sunket sammen.

Hvad er hulmursisolering?

Når der tales om hule murer, så menes der, at der er et hulrum imellem ydremuren og den indvendige mur. Jo større dette hulrum er, des mere gavn kan du have af hulmursisolering.

Hulmursisolering foregår ved, at der bliver fjernet en enkelt sten i ydremuren, så der bliver hul ind til hulrummet. Herfra er det muligt at blæse isolerende materiale ind i hulrummet og på den måde fylde det. Læs mere her.

Hvad isolerer man med?

I dag findes der rigtigt mange forskellige muligheder for isoleringsmaterialer til hulmursisolering. Alle har de forskellige fordele og ulemper, hvilket naturligvis også betyder, at de kommer i forskellige prisklasser. En dybdegående redegørelse for dem er derfor ikke mulig her. De traditionelle isoleringsmaterialer er blandt andet stenuld, glasuld og flamingo.

De førnævnte materialer er dog kunstige og grundet en øget miljødebat er der i de seneste år kommet en del alternativer frem. Disse alternativer er væsentligt mere miljøvenlige og er desuden blevet vurderet til at isolerer lige så godt eller endog bedre. Et eksempel på en miljøvenlig form for isolering er papirisolering. Her anvendes genbrugspapir, der er blevet behandlet, så papiret både er brandhæmmet og mindre modtageligt overfor nedbrydning.

Der findes dog også mellemting mellem de miljøvenlige og de knap så miljøvenlige isoleringsmuligheder.  Perlite er et mineral, der stammer fra vulkaner. Det bliver gjort vandafvisende ved hjælp af silekone. Da det ikke er uorganisk kan det således heller ikke rådne. Til trods for, at det er et naturligt mineral, så kræver det dog en del energi at fremstille. Dermed er det ikke nær så miljøvenligt som andre naturlige alternativer.

Kan man selv gøre det?

Kort og godt – nej. Forud for husmorsisoleringen er det nødvendigt med adskillige undersøgelser for at vurdere om muren første skal repareres. Hertil kommer at selve indblæsningen af det isolerende materiale også kræver en fagmand samt en maskine, som man ikke umiddelbart kan få fingrene i som privat person.

Facaden på et hus bliver udsat for rigtigt meget. Dag ud og dag ind skal facaden modstå sol, regn, frost og vind. Dette betyder også, at huset oplever store temperatursvingninger, så lige meget om huset er bygget af mursten, gasbeton eller træ, så er det ikke svært at forstå, hvorfor der til tider kan opstå skader på husets facade.

Mursten

Har man et hus, der er bygget af mursten så er der både fare for frostskader og sætningsskader på facaden af huset. Disse skader kan dog udbedres, når de bliver fundet. Som med så mange andre skader, så er det nemmere jo tidligere skaderne opstår.

Generelt er mursten dog en type af facade, hvor der sjældent opstår skader, og når det sker, så er det oftest i gamle huse medmindre der er tale om byggesjusk. Det er dog klart den type bygning der er nemmest at hulmursisolere. Det betyder at du trykt kan ringe til fx. hotpaper.dk.

Gasbeton

Mange kender også gasbeton under navnet porebeton. For 40-50 år siden var gasbeton et meget populært byggemateriale til husbyggerier. Facader af gasbeton er typisk malede og dette kan skabe problemer. Malingen er oftest ikke åndbar, hvilket vil sige at eventuel fugte ikke kan fordampe. Dette får malingen på husfacaden til at skalle af. Hvis denne type af skade opstår på facaden, så er det eneste du kan gøre, at rense alt maling væk og male gasbetonen igen.

Ligesom med mursten kan der også opstå revner på facader af gasbeton. Disse revner er dog oftest tydeligere på grund af malingen. De er dog også mulige at udbedre ligesom med mursten.

Træ

Hvis man har en facade af træ, så er det vigtigt at gennemgå den for skader hvert år. Logisk nok er en af de mest normale skader på facaden, at træet rådner. I nogen tilfælde er der tale om et enkelt bræt, der er begyndt at rådne. Her er det forholdsvis nemt at udskifte det rådne stykke træ med et nyt.

Lidt værre ser det dog ud, hvis der er tale om en beklædning af lodrette brædder. Her kan den nederste del af brædderne nemlig rådne, hvilket er en noget mere omkostningsfuld reparation, da det ikke er muligt at udskifte det nederste stykke af brædderne, når der er tale om lodret beklædning.